Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

 

Prusowie Pod Rządami Zakonu Krzyzackiego na Pomorzu

27 August 2013r.

PRUSOWIE POD RZĄDAMI ZAKONU KRZYŻACKIEGO Po ukończeniu podboju decydowała głównie o dalszym losie Prusów polityka gospodarcza Zakonu. By ziemia dawała korżyści, trzeba ją było intensywnie zagospodarować. Prowadziła do tego akcja kolonizacyjna. Pod osłoną zamków stanowiących bazy strategiczne Krzyżaków powstawały miasta. Na spustoszonych zwłaszcza terenach tworzyły się obszary majątkowe nadawane tym, którzy mieli stanowić klasę feudałów pruskich, podległych Zakonowi lub pruskim biskupom.


Drogi Zaniku Prusów na Pomorzu

27 August 2013r.

DROGI ZANIKU PRUSÓW Jak zatem wynika z toku prześledzonych tutaj procesów, Prusowie którzy osiedli w swoich historycznych siedzibach od bardzo dawnych czasów, zmierzali w momencie rozpoczęcia ofensywy przez zakon krzyżacki do wytworzenia państwa. Rozwijająca się ekspansja Prusów dowodź. ich siły , prężności. Stąd wysuwane w okresie międzywojennym przypuszczenia niektórych uczonych niemieckich o zaniku ludu p^ skiego sięgającym czasów plemiennych trzeba uznać za całkowicie bezpodstawne.


Walka o Zjednoczenie Pomorza z Polską

27 August 2013r.

WALKA O ZJEDNOCZENIE POMORZA Z POLSKĄ W X—XIV W. Wyróżniamy trzy etapy jednoczenia się Pomorza z Polską. Pierwszy przypada na okres ostatecznego wytworzenia się i utrwalenia monarchii feudalnej w Polsce (X-XII w.), drugi - na czasy jednoczenia się państwa wielonarodowościowej rzeczypospolitej szlacheckiej. Każdy z tych okresów zawiera odrębności zarówno w przebiegu akcji jednoczenia jak ^uwarunkowaniu terytorialnym, społeczno-gospodarczym i polityczny


Próby Zjednoczenia Pomorza z Polską w X Wieku

27 August 2013r.

PRÓBY ZJEDNOCZENIA POMORZA Z POLSKĄ W X W. W drugiej połowie X w. rozegrała się walka o przyłączenie Pomorza. Porównanie wybitniejszych ośrodków miejskich Pomorza i Wielkopolski dowodzi, że miasta nadmorskie górowały nad lądowymi poziomem wytwórczości rzemieślniczej, zasięgiem stosunków handlowych, znacznie dalej posuniętym procesem społecznego podziału pracy itp. Ale podstawy gospodarcze każdego państwa feudalnego opierały się na rozwoju rolnictwa. Wprawdzie i na Pomorzu rozwój życia miejskiego musiał oddziaływać na rolnictwo i był uzależniony od jego postępów, jednak w sumie biorąc, siły gospodarcze i polityczne Wielkopolski w połowie X w. były znacznie większe niż Pomorza.