Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

 

Beloce to mieszkańcy Kępy Swarzewskiej

10 maj 2012r.

BELOCE - To mieszkańcy Kępy Swarzewskiej, Oksywskiej i częś­ciowo Puckiej, zwani tak ze względu na szczególną od­mianę języka. Kaszubi ci belóczą, czyli wymawiają głoskę „1" tam, gdzie inni mówią „ł".