Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

 

Bożemeki na kaszubach

11 maj 2012r.

Przy szosach jest ich już coraz mniej, choć nadal jesz­cze wiele. Wystarczy jednak zboczyć na szlaki dróg grun­towych, by napotkać ich mnogość. Przy każdym roz­widleniu, przy każdej drodze odchodzącej od głównego traktu w kierunku zabudo­wań na pustkach (patrz pod P) trwają stare drewniane krzyże. Niejeden wzniosła wia­ra ludu w... złe moce.