Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

 

Obrzędowośc i sztuka ludowa miejscowości nadmorskich

10 May 2012r.

Na przełomie naszego stu­lecia na Pomorze dociera no­we, modne u schyłku XIX wieku słowo: folklor. Rozwija się regionalizm. Na Kaszu­bach znajduje on wyraz w powstaniu w 1907 roku nie­mieckiego Kaszubskiego To­warzystwa Ludoznawczego. Należą do niego zarówno Niemcy, jak i Polacy. Współ­twórcami Towarzystwa są Fryderyk Lorentz i Izy­dor G u 1 g o w s k i (patrz pod G). Zagadnienia dotyczące historii, etnografii, a także językoznawstwa poruszane są również na łamach „Gryfa"