Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

 

big-beat kaszubski-ludowe piesni kaszubskie

11 maj 2012r.

Ludowe pieśni kaszubskie, szczególnie żartobliwe, świet­nie nadają się do aranżacji beatowej. Ż największym po­wodzeniem i najszerzej, bo również poza granicami Pol­ski, rozsławia je w tej wersji chojnicki liryczno-big-beato- wy zespół służby zdrowia „Chojny". Miarą jego powo­dzenia są liczne nagrania na pocztówkach dźwiękowych produkowanych przez pry­watnych wytwórców w Su­lejówku, Radomsku, Krynicy Morskiej... Słowem