Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

 

Stutthof

18 May 2012r.

STUTTHOF -Osławiony obóz zagłady, pierwszy z obozów koncentracyjnych, który powstał na ziemiach polskich: 2 września 1939 roku, i ostatni z wyzwolonych: 10 maja 1945 roku. Przez Stutthof przeszło ponad sto dwadzieścia tysięcy ludzi. Zginęło w nim około. osiemdziesięciu pięciu tysięcy. Już 3 września 1939 wizytował Stutthof gauleiter Gdańska Albert Forster. W dziesięć dni później organ NSDAP „Danziger Yorposten" napisał: „Jedno jest pewne: ci więźniowie za drutami kolczastymi są traktowani zbyt dobrze". Do roku 1942 Stutthof nosił wiele i nic nie mówiącą nazwę Obozu Jeńców Cywilnych... Do wiosny 1944 roku przebywali w nim głównie Polacy z Pomorza, przede wszystkim inteligencja i duchowieństwo.