Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

 

Próby Zjednoczenia Pomorza z Polską w X Wieku

27 sierpień 2013r.

PRÓBY ZJEDNOCZENIA POMORZA Z POLSKĄ W X W. W drugiej połowie X w. rozegrała się walka o przyłączenie Pomorza. Porównanie wybitniejszych ośrodków miejskich Pomorza i Wielkopolski dowodzi, że miasta nadmorskie górowały nad lądowymi poziomem wytwórczości rzemieślniczej, zasięgiem stosunków handlowych, znacznie dalej posuniętym procesem społecznego podziału pracy itp. Ale podstawy gospodarcze każdego państwa feudalnego opierały się na rozwoju rolnictwa. Wprawdzie i na Pomorzu rozwój życia miejskiego musiał oddziaływać na rolnictwo i był uzależniony od jego postępów, jednak w sumie biorąc, siły gospodarcze i polityczne Wielkopolski w połowie X w. były znacznie większe niż Pomorza.