Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

Pojezierze Bytowskie

18 July 2013r.

Pojezierze Bytowskie Zalesiony region, część Pojezierza Zachodniopomorskiego. Rozciąga się na terenie wododziału oddzielającego dorzecza rzek bezpośrednio wpadających do morza (Parsęta, Wieprza, Słupia, Łupawa) i płynących na południe (dorzecza: Gwdy, Brdy, Wdy). Rrównoleżnikowo ciągnie się zespól wałów morenowych (najwyższa Siemierzycka Góra w okolicy Bytowa - 256 m n.p.m.). Są tu lianę małe i średnie jeziora (największe Bobięcińskie Wielkie - pow. 5 km2). Większe miejscowości: Bytów, Miastko, Bobolice. Kaszubskie_ Najwyżej położone pojezierze pomorskie, prawie wszystkie jeziora leżą na wysokości 149-216 m n.p.m. Pojezierze graniczy z Pradoliną Redy i Łeby, która oddziela je od Wysoczyzny Żarnowieckiej i Damnickiej, na terenie Gdańska i Gdyni graniczy z Pobrzeżem Kaszubskim, dalej z Żuławami Wiślanymi, Pojezierzem Starogardzkim, Borami Tucholskimi i Wysoczyzną Polanowską. Są tu jeziora: Raduńskie Górne i Dolne, Jasień, Gowidlińskie. Pojezierze Starogardzkie Region na Pojezierzu Wschodniopomorskim wzdłuż rzeki Wierzycy. Występują tu nie- wielkie jeziora, teren to równina morenowa z wzniesieniami do wys. 150 m n.p.m. Wysoczyzny Wysoczyzną Damnicka_ Region oddzielony doliną Stupia od Równiny Stawieńskiej, doliną Łeby od Wysoczyzny Żarnowieckiej, ograniczony Wybrzeżem Słowińskim i Wysoczyzną Polanowską. Ukształtowanie terenu faliste (wys. 70 m n.p.m.) Środkiem przepływa Łupawa. Największe miejscowości: Słupsk, Damnica, Potęgowo. Wysoczyzną Elbląska_ Odosobniona morenowa na Pobrzeżu Gdańskim (wys. 198,5 m n.p.m. Góra Srebrna) znacznych wysokościach względnych. Opada stromymi krawędziami ku Żuławom Wiślanym, Zalewowi Wiślanemu i Równinie Warmińskiej. Jej zbocza pocięte są wąwozami erozyjnymi. Rosną tu lasy mieszane z bukiem dębem. Na krańcach wysoczyzny leżą Tolkmicko i Elbląg. Najciekawsze krajobrazowo fragmenty wysoczyzny obejmuje Park Krajobrazowy Wzniesienia Elbląskie. Wysoczyzną Polanowska_ Region na Pojezierzu Zachodniopomorskim i na Kaszubach, graniczy z Wysoczyzną Damnicką, Pojezierzem Bytowskim, Równiną Słupską i Pojezierzem Drawskim. Jest to wysoczyzną morenowa (średnia wys. 70-100 m n.p.m.). W okolicy Polanowa obszar ma największe deniwelacje (do 100 m), najwyższa Dziewcza Góra koto wsi Rzeczyca Wielka pod Polanowem (187 m n.p.m.) i Góra Warblew-ska koto osady Zdżar. Przez teren przepływają rzeki: Grybowa, Łupawa, Stupia, Wieprza. Największe miejscowości: Kępice i Polanów. Wysoczyzną Żarnowiecka Region między Wybrzeżem Słowińskim i Pradoliną Redy-Łeby. Teren zbudowany jest z utworów morenowych (wys. 100 m n.p.m.), składa się z kilku kęp morenowych oddzielonych rynnami polodowcowymi, częściowo zajętymi przez jeziora (największe Żarnowieckie pow. 14 km2). Występują lasy i pola uprawne. Główne miejscowości: Krokowa, ino, Choczewo. Równiny i Niziny Równina Słupska_ Region oddzielony przez wat Wzgórz Koszalińskich od Równiny Biatogardzkiej. Powierzchnia mato urozmaicona, miejscami zupełnie płaska zbudowana z gliny morenowej, piasków gla-cifluwialnych, iłów i mutków. W północnej części ciągnie się pasmo moren czołowych. Obszar typowo rolniczy obejmujący kompleks leśny Puszczy Słupskiej. Równina (Nizina) Warmińska Region na Pobrzeżu Gdańskim, graniczący z Wysoczyzną Elbląską (wys. 20-70 m n.p.m.), główne miasto Braniewo. Przepływające rzeki: Bauda i Pasłęka.

ocena 3.9/5 (na podstawie 97 ocen)

Dobrze dobrane noclegi dla turysty jedynie z naszym poradnikiem.
wczasy, nad morzem, potęgowo, bytów, słupsk, Miejscowośći Nadmorskie, Wysoczyzna Żarnowiecka, Damnica, Miastko, Bobolice, Pojezierza