Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

Rydzkowski

18 May 2012r.

RYDZKOWSKI - W roku 1972 pomiędzy laureatami Medalu Stolema (patrz STOLEMOWCY) znalazł się Julian Rydzkowski, który ma za sobą przeszło pięćdziesiąt lat pracy kulturalnej, w całości związanej z Kaszubami, a szczególnie z regionem chojnickim. Choć bowiem urodził się w Bydgoszczy w 1891 roku, mając dwadzieścia trzy lata osiadł w Chojnicach i rozpoczął tu działalność. Więc najpierw, zaraz po pierwszej wojnie światowej, założył Towarzy- stwo Oświatowe „Pomorze". Wkrótce współorganizuje chór „Lutnia", który 20 stycznia 1920 roku wita pieśnią polskie oddziały wkraczające do miasta. Z kolei rozwija ruch krajoznawczo-turystyczny, redagując między innymi miejscowe czasopismo „Turysta". Należy jednocześnie do kolegium redakcyjnego „Zaborów", regionalnego dodatku miejscowej gazety. Przez sześć lat jest radnym miejskim Chojnic. Tworzy Muzeum Regionalne, które, niestety, zniszczyli potem hitlerowcy. Wojna zmusza Rydz-kowskiego do rozłąki z najmilszym mu miastem; lata o-kupacji spędza pod Radomiem. Natychmiast jednak po wojnie wraca do Chojnic, by podjąć pracę, początkowo jako kierownik referatu kultury, następnie w PTTK, wreszcie w Powiatowym Domu Kultury. Jednocześnie zaczyna od nowa gromadzić w swoim domu zbiory regionalne. Niektórzy uważają go za dziwaka. Samotny, sędziwy pan, napełniający skromne mieszkanie niemal po sufit rzeźbami, haftami, ceramiką kaszubską, skupujący książki związane z Pomorzem i Kaszubami, całkowicie pochłonięty problematyką regionu, której poświęca liczne publikacje prasowe. Daj Boże jak najwięcej takich dziwaków! Tak zasłużonych dla sprawy swego miasta i swej ziemi. W piętnastą rocznicę wyzwolenia Chojnic staraniem Rydzkowskiego otwarto Muzeum Ziemi Chojnickiej. Rydzkowski przekazuje mu swoje pracowicie gromadzone zbiory, między innymi sześć-settomową bibliotekę. Zostaje kierownikiem muzeum, które początkowo mieściło się w ratuszu, przeniesione później do zabytkowej Cz.łu-chowskiej Bramy (patrz CHOJNICE), W ostatnich latach ukazał się ciekawy przewodnik turystyczny Juliana Rydzkowskiego Chojnice i okolice. O-becnie jego sędziwy autor przekazał już muzeum następcy, sam zaś pisze pamiętniki.

ocena 3.9/5 (na podstawie 97 ocen)

Kurorty w Polsce nad morzem oraz baza noclegowa.
wczasy, nad morzem, kaszuby, ludowość