Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

Wieżyca

18 July 2013r.

Wieżyca_ Najwyższe wzniesienie na Niżu Polskim na terenie Pojezierza Kaszubskiego (328,6 m n.p.m.), w zespole Wzgórz Szymbarskich. Jest ono chronione w rezerwacie krajobrazowym (pow. 26,5 ha). Wzgórze porasta naturalna buczyna pomorska. Na szczycie jest wieża widokowa (wys. 35 m). Na zboczu wybudowano ośrodek wczasowy, który pełnił funkcje sanatorium lotników z okresu międzywojennego. Zimą na stokach czynne są tu trasy narciarskie. Wzgórza Szymbarskie_ Pasmo wzniesień moreny czołowej na Kaszubach. Najwyższe wzniesienia to: Wieżyca (328,6 m n.p.m. - najwyższy punkt Niżu Polskiego), Zielona Góra (266 m n.p.m.), Złota Góra (235 m n.p.m.), Jastrzębia Góra (227 m n.p.m.). Między wzgórzami w rynnach morenowych leżą jeziora: Ostrzyckie, Raduńskie Górne i Dolne, Wielkie i Małe Brodno, Kłodno. Wzgórza Chwaszczyńskie Jest to pasmo wzniesień moreny czołowej na granicy Pojezierza Kaszubskiego, od Jez. Osowskiego przy granicy z Gdańskiem do okolic Koleczkowa i terenów leśnych Trójmiejskiego PK. Najwyższe wzniesienia mają wys. 161-195 m n.p.m., punktem kulminacyjnym jest Góra Donas (205,7 m n.p.m.) w Gdyni. Zamkowa Góra Wzniesienie (223,0 m n.p.m.) w morenowym paśmie Wzgórz Szymbarskich w okolicach Kartuz na obrzeżach Kaszubskiego PK. Prowadzi tędy Szlak Kaszubski. Stoki chronione są w leśnym rezerwacie przyrody (pow. 7,6 ha). Są tu stanowiska roślin chronionych (żywiec cebulkowy, groszek skrzydlaty). Złota Góra Wzniesienie w morenowym paśmie Wzgórz Szymbarskich (235 m n.p.m.) przy skrzyżowaniu dróg koto Brodnicy Górnej. Przebiega tędy Droga Kaszubska. Na wzgórzu stoi pomnik bojowników ruchu oporu, jest tu punkt widokowy w kierunku Jez. Wielkie Brodno. U podnóża w Ręboszewie odbywa się doroczny festyn kaszubski - Święto Truskawki. Wyspy Kamienna Mała wyspa na Jez. Gardno w Słowińskim PN (o powierzchni 0,6 ha), chroniona w rezerwacie faunistycznym. Są tu lęgowiska kormorana czarnego i mewy srebrzystej. Najbliższe miejscowości: Rowy i Gardna Wielka. Nowakowska Sztuczna wyspa powstała w wyniku osuszania i polderyzacji na Żuławach Elbląskich. Otaczają ją wody Zalewu Wiślanego, Cieplicówki, Nogatu, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Zatoki Elbląskiej. Pierwsze wsie mennonickie powstały tu w XVII w. na terenie polderowym chronionym walami przeciwpowodziowymi i kanałami odwadniającymi. Większość budynków stoi na usypanych pagórkach (terpy). Ołowianka Wyspa w Gdańsku, opływa ją Motława i Kanał na Stępce. Tuż za wyspą znajduje się gdańska marina. Z Głównego Miasta kursuje prom pasażerski (przystań przy Żurawiu). Na wyspę prowadzą mosty nad Kanałem na Stępce: Kamieniarski (dawniej zwodzony) i most kolejowy z ok. 1916 r. Znajdują się tu: Centralne Muzeum Morskie, spichrze (Oliwski, Panna, Miedź, Mata, Duża Dąbrowa), Statek Muzeum SS Sotdek (nabrzeże Motławy), Polska Filharmonia Bałtycka im. Fr. Chopina (w dawnej Elektrociepłowni Ołowianka), Spichrz Królewski (Hotel Królewski). Ostrów Wyspa w Gdańsku-Mlyniska, między Martwą Wisłą i Kanałem Kaszubskim, niezamieszkana. W XVII w. znajdowały się na niej fortyfikacje miejskie. Dziś są tu tereny przemysłowe: Gdańska Stocznia Remontowa, Stocznia Gdańska, firmy z branży stoczniowej. Gdańskie Młyny i Spichrze. Ostrów Mały Wyspa na Jez. Wdzydze we Wdzydzkim PK (pow. 28 ha), porośnięta borem sosnowym będącym ostoją ptaków. Rosną tu rzadkie rośliny: kokorycz pusta i wątła, lilia złotogłów. Najbliższe miejscowości: Przytamia i Wdzydze Tucholskie. Portowa (Stogi) Wyspa jest dzielnicą Gdańska - Stogi z Przeróbką. Żamieszkuje na niej ok. 20 000 osób. Jest tu: Rafineria Gdańska, Port Gdański, Twierdza Wisloujście i Westerplatte. Sobieszewska Wyspa w Gdańsku, jedna z największych wysp polskiego pobrzeża morskiego i jedyna polska wyspa powstała w wyniku działalności człowieka. Od 1994 r. ma ona status wyspy ekologicznej. Walory przyrodnicze i mikroklimat sprawiają, że jest to raj dla piechurów, cyklistów i wodniaków. Fantastyczne plenery znajdą tu fotograficy, a zainteresowani historią odkryją wiele ciekawostek. Spichrzów Wyspa w centrum Gdańska powstała w 1576 r. po przekopaniu Kanału Nowej Motławy. Oblewają ją wody Motławy, Nowej Motławy i Opływu Motławy. Od XIII w. dzielnica przemysłowa ze spichrzami, w XVI w. było ich ok. 300. W 1945 r. całkowicie zniszczona. Zachowały się Stągwie Mleczne (Brama Stągiewna) z lat 1517-1519. Odbudowano kilka budynków nad Motławą, wzniesiono nowe budynki w przedwojennych kamienic. Są tu jeszcze ruiny przedwojennej zabudowy. Jeziora Bobięcińskie Wielkie_ Największe w Polsce jezioro lobeliowe z 6 wyspami (pow. 527 ha, glęb. 48 m). Znakomity akwen dla nurków (woda o dużej przezroczystości, na dnie podwodne stanowisko archeologiczne, widać resztki wczesnośredniowiecznego pomostu prowadzącego z zachodniego brzegu na wyspę z grodziskiem). Wśród ryb występują: sielawa i sieja. Na brzegu skrajne skrzydło umocnień Watu Pomorskiego z lat 30. XX w. W pobliżu wzniesienie Skibska Góra (wys. 227 m n.p.m.). Brodno Wielkie (Kółko Raduń-skie)___ Jezioro (pow. 134 ha, maks. głęb. 167 m) na Pojezierzu Kaszubskim na terenie Kaszubskiego PK. W pobliżu przebiega Droga Kaszubska, Wąskimi przesmykami tączy się z jeziorami Ostrzyckim i Matym Bródnem. Przepływa przez nie Radunia. Choczewskie Jezioro przepływowe na Wysoczyźnie Żarnowieckiej (pow. 178 ha, maks. gtęb. 13 m). Zbiornik turystyczno-rekreacyjny. Wypływa z niego Bychowska Struga. Dołgie Wielkie Płytkie, przymorskie jezioro lobeliowe na Wybrzeżu Słowińskim w Słowińskim PN między jeziorami Łebsko i Gardno (pow. 156 ha, maks. gtęb. 2,9 m). Nie ma źródet zanieczyszczenia wód, nie jest rybacko eksploatowane. Roślinność wodna wynurzona powoduje szybkie zarastanie zbiornika (trzcina pospolita, sitowie). Rośliny zanurzone: wywlócznik skrętoległy, poryblin jeziorny, brzeżyca jednokwiatowa. Dołgie Małe Najmniejszy i najpłytszy zbiornik akwenów Słowińskiego PN (pow. 6 ha, maks. glęb. 1,6 m). Bezodpływowe jezioro śródleśne typu stawowego, nie ma dopływów. Rośnie nad nim podmokły bór bagienny i ols oraz bór nadmorskim na dawnym wale brzegowym morza (wys. 3 m n.p.m.). Wzdłuż brzegu ciągnie się pas torfowiska przejściowego pływającego po wodzie. Charakterystyczne są strome, niemal pionowe brzegi. Rośliny na jeziorze: czermień błotna, żabiściek pływający, osoka aloesowata, grzybienie białe. Rośliny torfowiskowe: rosicz-ka okrąglolistna, żurawina błotna, wetnianka wąskolistna. Roślinność szuwarowa to oczaret. Żyją w nim ryby: łaszcz, ptoć, karaś, lin, okoń, koza - ryba chroniona. Na palach pomostu widokowego występuje gąbka słodkowodna, świadczy to dużej czystości wody. Występują ptaki: kaczka krzyżówka i czernica, łabędzie. Drużno Płytkie, zarastające jezioro deltowe na Żuławach Wiślanych (wys. 0,1 m n.p.m., pow. 1790 ha, głęb. do 3 m, kryptodepresja). Jest to odcięty aluwiami fragment Zalewu Wiślanego. Przez jezioro przechodzi tor wodny będący przedłużeniem Kanału Elbląskiego. Poza torem wodnym jezioro zarasta. Z okolicznymi terenami chronione jest w Rez. Jezioro Drużno (pow. 3022 ha). Dno pokrywa gruba warstwa organicznego mułu. W czasie suszy zamienia się w wielkie bagnisko. Są tu miejsca lęgowe ok. 200 gatunków ptaków wodnych, wodno-błotnych i drapieżnych (kaczki, perkozy, mewy, rybitwy, wróblowate). Do jeziora uchodzi Dzierzgoń, Kanał Elbląski, Wąska i kilka małych cieków wodnych, wypływa z niego rzeka Elbląg. W IX w. nad jeziorem, w okolicach Janowa Pomorskiego, znajdował się pruski port handlowy Truso.

ocena 3.9/5 (na podstawie 97 ocen)

Czas na wczasy - Twój czas.
wczasy, nad morzem, wypoczynek, jeziora, Miejscowośći Nadmorskie, Bałtyk, Turystyka, Choczewo, Wyspa Sobieszewska, Wierzyca, Szymbark